Regulamin

Osoby przebywające na terenie domków zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu. Regulamin jest jednocześnie umową zawarta między stronami, akceptowaną przez Gości w chwili wpłacenia zadatku.

1. Z domku mogą korzystać goście w liczbie osób  zgłoszonej przy rezerwacji.

2. Doba pobytu rozpoczyna się od godz 15.00 w dniu przyjazdu i kończy o godz 10.00 w dniu wyjazdu.

3. Przy rezygnacji z pobytu zadatek nie podlega zwrotowi.

4. W sytuacji skrócenia czasu pobytu, niezależnej od Najemcy, płatność za niewykorzystany czas nie jest zwracana.

5. Gość otrzymuje jeden klucz do drzwi wejściowych oraz do bramy – jego zgubienie skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 50 zł.

6. Osoby zamieszkujące w domku ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody, dewastacje bądź brak wyposażenia domku.

7. Prosimy o zgłaszanie Wynajmującemu wszelkich zniszczeń i usterek powstałych podczas użytkowania domku.

8. Za rzeczy pozostawione lub zgubione na terenie domków nie odpowiadamy.

9. Prosimy o nieotwieranie okien w czasie korzystania z klimatyzacji.  

10. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. 

11. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny, ognisko, grill).

12. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne przerwy ze strony dostawców wody czy prądu.

13. Na obiekcie obowiązuje cisza nocna 22:00-7:00. W przypadku rażącego nieprzestrzegania ciszy nocnej lub zakłócania wypoczynku innym gościom właściciel może odmówić dalszego pobytu bez zwrotu kosztów.

14. W sytuacji konieczności interwencji policji możliwe jest natychmiastowe wypowiedzenie umowy ze strony wynajmującego bez zwrotu pieniędzy. Właściciel obiektu nie ponosi kosztów interwencji policji.

15. Gospodarz zapewnia bezpłatne miejsce parkingowe, aczkolwiek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. Parking jest monitorowany. 

16. Rodzice zobowiązani są do opieki nad dziećmi, na terenie domków, w szczególności na placu zabaw.

17. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu pieniędzy w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.

18. Osoby wynajmujące domek wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).